Niedzielne zakupy – tak czy nie?

Opublikowano:22-05-2017

Do parlamentu polskiego trafił obywatelski projekt ustawy znacznie ograniczający handel w niedzielę. Aktualnie trwają nad nim prace w sejmowej podkomisji stałej do spraw rynku pracy. Rząd zgłosił kilkanaście poprawek do obywatelskiego projektu, ale zarekomendował poparcie dla dalszych prac nad nim. Polacy od dawna przyzwyczaili się do spędzania czasu w niedzielę na zakupach w centrach handlowych, dlatego sprawa zakazu handlu w niedzielę mocno interesuje opinię publiczną i dzieli. W Europie stosuje się w tej kwestii różne rozwiązania, prawie całkowity zakaz handlu w niedzielę występuje w: Norwegii, Niemczech, Szwajcarii i Austrii, częściowy zakaz i różne ograniczenia stosuje się w: Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Hiszpanii i Grecji, w pozostałych krajach europejskich nie ma żadnych przepisów ograniczających handel w niedzielę.

Czytaj dalej

Harmonogram zebrań rodziców z wychowawcami klas 25 maja 2017, godzina 16.30

Opublikowano:19-05-2017
 • Klasa Wychowawca Nr sali
 • I A LO p. Dorota Pintal 48
 • I B LO p. Irena Jędrzejczak 51
 • I C LO p. Jacek Jura 47
 • I K T Przemysław Palutek 52
 • I F T p. Aleksandra Motyl 2
 • I H T p. Beata Wieczorek 37
 • I G T p. Joanna Chmielarska 4
 • I J T p. Justyna Kuna 31
 • II F T p. S. Urbaniak 02
 • III K T p. B. Surmacka 35
 • III F T p. I. Pilarska 36
 • III J T p.A. Gruszka Św.
 • III U T p. A. Czeremuszkin 37A
 • II H T K. Klimczak 34
 • II J T p. S. Suk 38
 • II I T p. R. Nocuń 49
 • II G T p. M. Majkrzyk 29
 • IIA LO p. M. Koprowska-Kornacka 30
 • II B LO p. M. Gruca 46
 • II C LO p. A. Świdnicka 50
 • III H T p. D. Karońska 28
 • I M ZSZ p. B. Wilczyńska  25
 • II M ZSZ p. K. Lenort 10
 • III M ZSZ p. S. Pluta 45

Pozostali nauczyciele pełnią dyżur w ramach dnia otwartego  w godz. 16.30 – 17.30 w pokoju nauczycielskim

oraz  n-le wych. fizycznego w gab n- li wych.- fizyczn.

25- n-le przedm. zawodowych

28 – n-le jęz. Polskiego

45  – n-le jęz. obcych

Pokój nauczycielski – n-le przedm. matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych

UWAGA !!! STYPENDIA SZKOLNE 

Opublikowano:19-05-2017

Dla osób zameldowanych  w Częstochowie (osoby które otrzymały wcześniejszą pomoc w formie stypendium za okres IX do XII 2016)

Dotyczy zakupów dokonanych od stycznia 2017 do czerwca 2017.

Prosimy o dostarczanie oryginałów rachunków i faktur imiennych do gabinetu nr 19, 
do
05 czerwca 2017 roku. 
Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca wynosi 115 zł/miesiąc.

W tym semestrze nie będą realizowane zakupy bezgotówkowe.

Jednocześnie prosimy o złożenie oświadczenia dot. aktualnej sytuacji rodzinnej  i dochodowej do dnia 23.05.2017r.

Plan lekcji

Opublikowano:18-05-2017

Prosimy o zapoznanie się z planem lekcji obowiązującym od 22 maja 2017.

Harmonogram egzaminów zawodowych

Opublikowano:17-05-2017

W zakładce „Kształcenie praktyczne” zamieszczono uszczegółowiony harmonogram egzaminów zawodowych. Przypominamy absolwentom szkoły zdającym egzamin według starej podstawy programowej (12 i 13 maja 2017 roku), że tego typu egzaminy odbywają się ostatni raz.

Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej 2017

Opublikowano:15-05-2017

regulamin

karta zgłoszenia, załącznik nr 1

zgoda, załącznik nr 2

GIMNAZJALIŚCI

Opublikowano:15-05-2017

KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH w ZSTIO im. Żeromskiego

W CZASIE  REKRUTACJI PRACUJEMY DLA WAS  WE WSZYSTKIE  SOBOTY OD GODZINY 9-15

od poniedziałku do piątku w g.7.30-15.30 wtorki do 16.00

ZAPRASZAMY Z DOKUMENTAMI

I KONKURSU FRYZJERSKIEGO „NAJLEPSZY UCZEŃ W ZAWODZIE FRYZJER” o tematyce „Sweet Angels”

Opublikowano:14-05-2017

I ORGANIZATORZY

Nauczyciele przedmiotów zawodowych fryzjerskich uczących  w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie

II CELE KONKURSU

 • Pobudzanie i rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów
 • Doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych uczniów
 • Współzawodnictwo i konfrontacja umiejętności zawodowych
 • Wymiana doświadczeń zawodowych

Czytaj dalej

ŻEROMSKI PRAKTYKUJE ZA GRANICĄ – MAMY KOLEJNY ZATWIERDZONY PROJEKT !

Opublikowano:05-05-2017

Miło nam poinformować Społeczność Szkolną, a w szczególności uczniów obecnych klas pierwszych  technikum hotelarstwa, usług fryzjerskich, żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum informatycznego, że projekt umożliwiający realizację czterotygodniowych praktyk zagranicznych w Rimini we Włoszech: „Technik na stażu- trening kompetencji zawodowo – społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej” został zakwalifikowany przez Agencję Narodową Programu Erasmus+, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji. Praktyki przewidziane są w roku szkolnym 2018/2019. Jest to już 12 projekt, dzięki któremu uczniowie naszej szkoły mają możliwość praktykowania poza granicami kraju, zdobywając doświadczenie zawodowe wzbogacone o szkolenie BHP, kurs języka włoskiego oraz program kulturoznawczy. Do dziś z tej możliwości skorzystało aż 400 uczniów Żeromskiego, a w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 praktyki zrealizuje kolejnych 80!

Przypominamy, że uczestnik projektu nie ponosi żadnych kosztów udziału w praktykach, jest on bowiem w 100 % finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

 

Plan lekcji

Opublikowano:02-05-2017

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w planie lekcji obowiązującym od 9 maja 2017.