Uwaga konkurs!!!

Opublikowano:13-09-2018

W imieniu Urzędu Miasta Częstochowy serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w konkursie „Dzieci i młodzież dla środowiska” zorganizowanym w ramach Miejskich Dni Inteligentnej Energii.

Plakat-MDIE

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze „Zawodowa współpraca”

Opublikowano:11-09-2018

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Zawodowa współpraca” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego- RIT.

Wniosek dla emerytów

Opublikowano:07-09-2018

wniosek -ZFSS

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Opublikowano:06-09-2018

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Opublikowano:04-09-2018

Do końca tygodnia składamy deklaracje przystąpienia do egzaminów w sesji styczeń/luty 2019. Dotyczy to uczniów klas czwartych oraz uczniów zdających egzaminy poprawkowe (w tym absolwenci). Więcej informacji w gab. nr 5.

Wyjątkowa lekcja historii – 1 września 2018 r.

Opublikowano:03-09-2018

Gdy niektórzy dopiero pakowali książki i prasowali koszule i bluzki na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego, klasa 1c wraz z Panem Dyrektorem Stanisławem Dzwonnikiem, Panią Dyrektor Beatą Janicką oraz wychowawcą klasy Krzysztofem Kościański uczestniczyła w wydarzeniu zorganizowanym z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie we współpracy z Muzeum Częstochowskim w ramach projektu: „ Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje” (realizowanego z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021 przez Fundację CIVITAS CHRISTIANA), pod patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Częstochowie.

Czytaj dalej

Uwaga, Stypendia szkolne 2018/2019 dla uczniów ZSTiO, mieszkających w Częstochowie.

Opublikowano:28-08-2018

Plan lekcji 2018/2019

Opublikowano:26-08-2018

Prosimy o zapoznanie z planem lekcji na rok szkolny 2018-19. Plan może jeszcze ulegać zmianom.

Dyrekcja

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Opublikowano:21-08-2018

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 3 września o godzinie 8.00, zbiórka młodzieży z wychowawcami na boisku szkolnym.

Dyrekcja

Rada pedagogiczna i szkolenia

Opublikowano:21-08-2018

Rada Pedagogiczna odbędzie się w dwóch turach – 30 i 31 sierpnia  o godzinie 9.00

Szkolenia informatyczne odbędą się 29 sierpnia o godzinie 9.00 i 12.00. Nauczyciele biorący udział w egzaminach poprawkowych w tym dniu proszeni są o przepisanie się na godzinę 12.00